Ing. Rastislav Žigraj
Vajanského 12, 080 01 Prešov


Mobil: 0908 363 309
E-mail: elipro@elipro.sk
www.elipro.sk

- projekcia, montáž, údržba, revízie elektrických rozvodov a zariadení
- technické a technologické vybavenie stavieb
- montáž bleskozvodov